ฟังวิทยุออนไลน์

เลือกฟังสถานีวิทยุออนไลน์ได้ตามสถานีที่ท่านชื่นชอบรายการ ข่าวสารล้านนากับ สวทช. (server 1)

สวทช.เชียงใหม่
http://radio14.plathong.net:7042

รายการ ข่าวสารล้านนากับ สวทช. (server 2)

สวทช.เชียงใหม่
http://43.254.133.120:8000/cmradiotv

วิทยุเสียงนครพิงค์ FM 94.50 MHz

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.089-700-7261
https://xfmnetwork.com

วิทยุคนเมืองเหนือ FM 88.50 MHz

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.081-366-4345
http://www.radiocmi.com/fm8850

วิทยุมะขามหลวง FM 92.50 MHz

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
http://www.fm9250cm.pkt.cc

สถานีวิทยุรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม FM 87.50 MHz

อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร.088-142-4895
http://www.radiocmi.com/

วิทยุล้านนาอินเตอร์ FM 106.50 MHz

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.099-561891
http://www.fm10650.com

วิทยุกระจายเสียงสัมพันธ์ฝาง. FM 98.50 MHz

(วีอาร์พีเรดิโอ) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร.053-453-233
http://www.vrp.co.th/index.php/fm9850.html

วิทยุศรีดงเย็น FM 95.00 MHz

ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร.081-383-2756
http://www.radiocmi.com/fm9500/

วิทยุอีสานสัมพันธ์ฮักกั๋นคนล้านนา FM 90.25 MHz

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.089-555-4387
http://www.9025esanmaejoradio.com

สถานีวิทยุเชียงใหม่มหานคร FM107.25 MHz

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.086-657-6650
http://www.radiocmi.com/cm107.25/

สถานีวิทยุพาวเวอร์เอฟเอ็มเรดิโอสเตชั่น FM91.50 MHz

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร.082-889-9754
http://www.powerfm.in.th

สถานีวิทยุคนเมืองล้านนาเรดิโอ FM 104.00 MHz

อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
http://www.radiocmi.com/lanna104

วิทยุคนไทยเรดิโอ FM 102.75 MHz

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
http://radiocmi.com/kt102.75/

วิทยุคนบ้านเขิน FM 106.50 MHz

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วิทยุมวลชนคนแม่ริม FM 91.00 MHz

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
http://www.fm9100.pkt.cc

วิทยุบ้านช่อแล FM 92.00 MHz

ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทร.08-4610-8499
www.fm92.orgfree.com

วิทยุคุณธรรมนำทาง

อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร.082-614-4370
http://www.hdm10475.pkt.cc

วิทยุเรดฮอดเรดิโอ FM 97.00 MHz

อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
http://www.redhodradio.pkt.cc

วิทยุเวียงกุมกาม ( หมู่บ้านล้อมน้ำ)

อ.สารภึ จ.เชียงใหม่

วิทยุเสียงสื่อสารชุมชนคนเชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่