ออกเยี่ยมเยือนสถานีวิทยุสมาคม สวทช.เชียงใหม่

slide_cmradiotv_03
ข่าวสารสมาคม 05
09/11/2016
14034990_1163252260409183_2897808068558539518_n
บรรยายให้ความรู้วิธีการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
09/12/2016

ออกเยี่ยมเยือนสถานีวิทยุสมาคม สวทช.เชียงใหม่

13679941_1370122559683108_4265313394525113198_o
13679941_1370122559683108_4265313394525113198_o
ออกเยี่ยมเยือนสถานีวิทยุสมาคม สวทช.เชียงใหม่ และตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น วัดค่าการแพร่แปลกปลอม สายใต้วันนี้ ( สันป่าตอง แม่วาง จอมทอง ) เสียดายเวลาหมดซะก่อน ยังค้างตรวจอีกหลายสถานีครับ ไว้เจอกันใหม่ ขอบพระคุณทุกสถานีที่ต้อนรับอย่างดีครับ ทั้งข้าวปลาอาหาร และของฝากกลับบ้าน ส่วนมากทุกสถานีผ่านเกณฑ์ ที่ กสทช. กำหนด คือไม่น้อยกว่า 75 dBc