ร่วมงานและถ่ายทอดเสียง(สด)

14034990_1163252260409183_2897808068558539518_n
บรรยายให้ความรู้วิธีการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
09/12/2016

ร่วมงานและถ่ายทอดเสียง(สด)

14322542_1404270129601684_2299964932758576053_n
วันที่ 11 กันยายน 2559 มาร่วมงานและถ่ายทอดเสียง(สด) ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของ สมาคมวิทยุ สวทช.เชียงใหม่ โครงการ จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกลประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วย