บรรยายให้ความรู้วิธีการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

13679941_1370122559683108_4265313394525113198_o
ออกเยี่ยมเยือนสถานีวิทยุสมาคม สวทช.เชียงใหม่
09/12/2016
14322542_1404270129601684_2299964932758576053_n
ร่วมงานและถ่ายทอดเสียง(สด)
09/12/2016

บรรยายให้ความรู้วิธีการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

14034990_1163252260409183_2897808068558539518_n
บรรยายให้ความรู้วิธีการตรวจมาตรฐานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมตามประกาศฉบับใหม่ของสำนักงาน กสทช ให้กับสมาชิก ผู้ประกอบวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงไหม่ และช่วยชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาการรบกวนการการบิน รวมกับ ช่างบีจากเบต้าแล็ป **เราตกลงจะทำงานร่วมกันสามแล็ปเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ**